• TRỤ GIAO THÔNG PHẢN QUANG VUÔNG GT56

  • Mã SP : TRỤ GIAO THÔNG PHẢN QUANG VUÔNG GT56
  • Liên Hệ
  • 0 lượt đánh giá sản phẩm này

  • liên hệ
    Điện thoại 0933 788 939

Chi tiết sản phẩm

Cọc giao thông phản quang vuông

Chất liệu nhựa : HPDE

Kich thước : Đáy : 38.3cm * 38.3cm

                    Chiều cao : 75,8 cm

Trọng lượng : 3.65 kg

Đối tác