• TRỤ GIAO THÔNG GT53

  • Mã SP : TRỤ GIAO THÔNG GT53
  • Liên Hệ
  • 0 lượt đánh giá sản phẩm này

  • liên hệ
    Điện thoại 0933 788 939

Chi tiết sản phẩm

Cọc giao thông nhỏ

Chất liệu nhựa : HPDE

Kich thước : Đáy : 31.8cm * 31.8cm

                    Chiều cao : 63,5 cm

Trọng lượng : 1.85 kg

Đối tác