• TRỤ GIAO THÔNG GT511

  • Mã SP : TRỤ GIAO THÔNG GT511
  • Liên Hệ
  • 0 lượt đánh giá sản phẩm này

  • liên hệ
    Điện thoại 0933 788 939

Chi tiết sản phẩm

Cọc giao thông tròn lớn phản quang (gắn được băng quảng trường)

Chất liệu nhựa : HPDE

Kich thước : Đáy tròn 35.5 cm

                    Chiều cao : 70,5 cm

Trọng lượng : 2.9 kg

Đối tác