• GỐI THẤM DẦU TRÀN

  • Mã SP : GỐI THẤM DẦU TRÀN
  • Liên Hệ
  • 0 lượt đánh giá sản phẩm này

  • liên hệ
    Điện thoại 0933 788 939

Chi tiết sản phẩm

Gối thấm dầu tràn

Gối thấm dầu (Oil Only Absorbent Pillow)

Đặt dưới các vị trí có dầu rò rỉ để thấm hút dầu. Thấm dầu nổi trong bể nước thải, bể tuần hoàn, nước la canh (nước đáy tàu)... 

Vật liệu: Polypropylene

Kích thước: 40cm x 50m. Đóng gói: 16 chiếc/kiện. Khả năng thấm: 9L/chiếc (144L/kiện)

Kích thước: 20cm x 25m. Đóng gói: 32 chiếc/kiện. Khả năng thấm: 2.8L/chiếc (90L/kiện)

Đối tác