• BỘT THẤM TRUNG HÒA AXIT

  • Mã SP : BỘT THẤM TRUNG HÒA AXIT
  • Liên Hệ
  • 0 lượt đánh giá sản phẩm này

  • liên hệ
    Điện thoại 0933 788 939

Chi tiết sản phẩm

 

Bột thấm trung hòa axit

Bột thấm axit Acid Gator là một phiên bản của dầu Gator được thiết kế đặc biệt để cho phép xử lý an toàn hơn và bắt đầu trung hòa của hầu hết các sự cố tràn axit nhanh chóng và hiệu quả. 

Bột thấm axit Acid Gator là khoảng 15% tro soda, tính theo trọng lượng, kết hợp với một thành phần cellulose có hiệu quả cho phép trung hòa một phần của các axit mà không đổ ra. 

Một khi chứa và vô hiệu hóa, hỗn hợp (axit + Acid Gator ) có thể được loại bỏ để xử lý. Bản chất của axit đóng gói là yếu tố quyết định trong việc xác định phương pháp xử lý. 

Bột thấm axit Acid Gator không phải là một tác nhân trung hòa mà là một chất hấp thụ, là một cách an toàn hơn để xử lý bình thường và ứng cứu khẩn cấp sự cố tràn acid. 

Bột thấm axit Acid Gator - An toàn hơn cho việc xử lý và hấp thu Acid tràn vãi.

Acid Gator sẽ hấp thụ, ngăn chặn hơi và bắt đầu trung hòa axit trong một bước dễ dàng. 
Áp dụng Acid Gator sẽ bắt đầu trung hòa mà không làm lan rộng hơn các vùng ô nhiễm, cho phép bổ sung đại lý trung hòa cuối cùng để đạt độ pH mong muốn. 
Bột thấm axit Acid Gator có hiệu quả sẽ hấp thụ lên đến ba phần tư của một gallon axit

Đối tác